அல்லாஹ் மீது தவக்குல் வைத்தல்

இன்றைய எமது சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு  தேவைகள் உடையவர்களாகவும், பல்வேறு கவலைகள் உடையவராகவுமே உள்ளனர்.அந்த வகையில் ஒவ்வொருவரும் தமது தேவைகளை நிறைவேற்ற பல வழிகளில் முயற்சி செய்கின்றனர்.அவர்களில் பலர் வெற்றி பெற்றாலும் சிலர்...